Αισθητικές Επεμβάσεις

Αισθητική αποκατάσταση μετά από επεμβάσεις παχυσαρκίας

Επεμβάσεις

Κοιλιοπλαστική

Ανόρθωση Μαστών

Βραχιονοπλαστική