Επικοινωνία

Θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας 

 Ιατρικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας Obese

ΑΘΗΝΑ

Φωκίδος 14, Αμπελόκηποι τ.κ. 11526

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 86, τ.κ. 54622

ΚΥΠΡΟΣ

Φώτη Πίττα 29, Σωτήρα Αμμοχώστου 5390

 

Τηλ. κέντρο +30 2107779180 (Ελλάδα)

 

Τηλ. κέντρο +357 99138153 (Κύπρος)

e-mail. info@obese.gr  

Η τοποθεσία μας

ΑΘΗΝΑ

Φωκίδος 14, Αμπελόκηποι 

τ.κ. 11526 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 86

τ.κ. 54622

τηλ. κέντρο +30 2107779180

ΚΥΠΡΟΣ

Φ ώ τ η  Π ί τ τ α 29

Σωτήρα Αμμοχώστου

τ.κ. 5390

τηλ. κέντρο +357 99 138153

Κεντρικά Γραφεία Αθηνών

©2018 by Obese. Proudly created with Wix.com