Πόσο κοστίζει η Επέμβασή μου;

Το κόστος των βαριατρικών επεμβάσεων, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

1. Η επιλογή του είδους της επέμβασης

2. Η μέθοδος με την οποία γίνεται η επέμβαση (π.χ. λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά)

3. Ο χρόνος νοσηλείας που χρειάζεται κάθε επέμβαση

4. Η ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς ιδιωτική ή δημόσια

5. Η εξασφάλιση προέγκρισης από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενή

6. Η επιθυμητή θέση νοσηλείας και το Νοσοκομείο που θα επιλεχθεί

και κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες κατά περίσταση

Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αυτό θα λάβετε απάντηση για το συνολικό οικονομικό κόστος της επέμβασης που σας ενδιαφέρει.

*υποσημείωση: όλες οι πληροφορίες που αποστέλλετε είναι εμπιστευτικές και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν τούτου που αναφέρεται στο παρόν.

Η τοποθεσία μας

ΑΘΗΝΑ

Φωκίδος 14, Αμπελόκηποι 

τ.κ. 11526 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 86

τ.κ. 54622

τηλ. κέντρο +30 2107779180

ΚΥΠΡΟΣ

Φ ώ τ η  Π ί τ τ α 29

Σωτήρα Αμμοχώστου

τ.κ. 5390

τηλ. κέντρο +357 99 138153

Κεντρικά Γραφεία Αθηνών

©2018 by Obese. Proudly created with Wix.com